Nuova poesia in pantesco di Lillo: J corna d’i vacchi

Nuova poesia in pantesco di Lillo: J corna d’i vacchi

30/04/2022 0 Di Redazione

Que­sto arti­co­lo è sta­to let­to 527 volte!

j CORNA D’I VACCHI

Nna­ju vistu tan­ti e tanti
Cor­na rit­ti e ‘ntur­c­ju­nia­ti,
Ma pero’ coma sti vacchi
Dai mei occhi mai ‘ncun­tra­ti

Cer­tu chi la natura
S’iu tan­tu a scapriccjari, 
Cu sti gran cor­na granni
Chi vac­chi anna purtari…

Cer­tu faran­nu pisu
Avir­li “mpic­ci­ca­ti”…
L’ uma­nu j teni puru
Ma un pocu chiu’ kkurzati…

Ma dop­pu cu cappeddru
Jddru j va’ a cummigguiari,
Su’ cur­ni­ced­dra nichi
Chi si pon­nu mmuccjari!!

Lil­lo Di Bonsulton